Minderjarigen

Minderjarigen

Indien kinderen tot 16 jaar met één ouder of voogd bij de praktijk komen, gaan wij er van uit dat beide ouders (indien ook beide ouders het gezag over het kind uitoefenen) akkoord zijn met een eventuele behandeling. Als daar twijfels over zijn dient de begeleidende ouder/voogd dit nadrukkelijk te melden.