Medische gegevens verhuizen

Als u gaat verhuizen moet u aan een boel dingen denken. Een belangrijk aandachtspunt is uw medisch dossier. Zodra u zich heeft

ingeschreven bij een nieuwe huisarts in uw nieuwe woonplaats, is het van belang dat deze kan beschikken over uw medische gegevens.

Immers, alleen dan kan de huisarts u goed van dienst zijn en rekening houden met uw medisch verleden.

 

Hoe krijg ik mijn dossier mee als ik van elders naar Breskens en omgeving verhuis?

U schrijft zich- na de verhuizing- in bij de Huisartsenpraktijk Hooge Platen. Daarna kondigt u bij de huisarts in uw oude woonplaats uw verhuizing aan en vraagt hem uw dossier door te sturen naar Huisartsenpraktijk Hooge Platen ter attentie van de huisarts waarbij u
zojuist bent ingeschreven.

 

Hoe krijg ik mijn dossier mee als ik vanuit Breskens en omgeving naar elders in het land verhuis?

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Als u verhuist moet u schriftelijk toestemming geven om uw gegevens naar uw nieuwe huisarts te kunnen sturen. Dit kan door een briefje te sturen. Vervolgens zorgt de praktijk Hooge Platen voor verzending van uw dossier naar uw nieuwe huisarts.

2. U gaat langs in de praktijk en vult hier een formulier in. Vervolgens zorgt de praktijk voor verzending van uw dossier naar uw nieuwe huisarts.


26-02-2015