Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hooge Platen


Huisartsenpraktijk Hooge Platen

Westlandstraat 16
4511 XX BRESKENS
Telefoon: 0117-384010
Spoed: 0117-384011
Fax: 0117-384013
Receptenlijn: 0117-384012

BTWnr. 852332403B01

KvK-nummer: 56852525

hoogeplaten.praktijkinfo.nl

E-mail: praktijk@hoedhoogeplaten.nl


Contact

Adres:

Westlandstraat 16
4511 XX Breskens


Telefoon:

Tel. Nummer 0117-384010
Fax Nummer 0117-384013
Spoed Nummer 0117-384011
Receptenlijn 0117-384012

 


E-mail:

praktijk@hoedhoogeplaten.nl

LET WEL: DIT IS NIET BEDOELD VOOR SPOEDAANVRAGEN OF RECEPTEN.

 

 

 

Afspraak maken

Spreekuur  op afspraak

Bel 0117-384010  voor het maken van een afspraak bij uw eigen huisarts.

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen  08.00 en 10.00 uur en 16u00-17.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen wie uw huisarts is en naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts, vepleegkundige of doktersassistente onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend! Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u dan in dat geval het liefst 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden. Indien u zich niet afmeldt voor een reeds gemaakte afspraak, zijn wij genoodzaakt u voor het consult een rekening te sturen. Deze rekening (NVZB: Niet Verschenen Zonder Bericht) wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af.

 

Aanwezigheid huisartsen

Hooge Platen:

Dr. P. Balliere: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Dr. M. Geppaard: Maandag,  woensdag, donderdag en vrijdag.

Dr. S. Decorte: Maandagochtend, woensdag, en vrijdag.

Dr. E. Vandromme: Maandag, dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.

Dr. F. Kalsbeek: Dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Groede: Monnikenstraat 6/8.

Dr. S. Decorte: maandagmiddag en donderdagochtend.

 

Schoondijke: Dorpsplein 25 : 

Dr. E. Vandromme: Dinsdagochtend en vrijdagochtend.                        

Spoedgevallen

Bel 0117-384011 indien er sprake is van dringende medische hulp.

Bel :112 bij levensbedreigende situaties.

Voor eerste hulp (botbreuken, snijwonden, verbrandingen etc) kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt houden we rekening met uw komst. 

Openingstijden

De  praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot en met 17.30 uur

Dagelijks tussen 12.00  en 14.00 uur is de praktijk alleen voor dringende medische hulp bereikbaar.

 

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

Wanneer er medische hulp noodzakelijk is, buiten de openingstijden van de praktijk, dient u contact op te nemen met de Huisartsenpost in Oostburg, tel:0115-643000

 

Waarneming:

Bij afwezigheid van uw huisarts, tijdens de normale openingstijden van  Hooge Platen,wordt de praktijk van uw huisarts waargenomen door de andere huisartsen.

 

Telefonisch spreekuur

Bel tussen 10.30-12.00uur  0117-384010 voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken.

De assistente staat u te woord en kan u vaak direct helpen.Zonodig overlegt de assistente met uw huisarts en wordt u later teruggebeld.
 

Huisbezoek

Bel tussen 08.00 -10.00 voor het aanvragen van een huisbezoek.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Een bezoek aan de huisartsenpraktijk verdient meestal de voorkeur, omdat de onderzoeksmogelijkheden beter zijn.

 

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek .

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

  • Het meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • tapen van enkels 
  • reizigersvaccinaties

De praktijkondersteuner mevr. C. Fortrei begeleidt in samenspraak met de huisartsen,mensen met suikerziekte, astma of hoge bloeddruk.

De praktijkondersteuner GGZ mevr. C. de Jager en dhr. T. Oldenmenger ondersteunen en begeleiden mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek. Zie uitleg folder  POH-GGZ Wat is dat?

Hoe komt een afspraak bij de POH-GGZ tot stand? U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ gepland.

De praktijkverpleegkundigen I. de Vreeze en J. Gerrits voeren verpleegkundige verrichtingen uit en zijn gespecialiseerd in ouderenzorg. De assistente of uw huisarts kan u met de verpleegkundigen in contact brengen.

Bel 0117-384010 voor het maken van een afspraak bij de praktijkondersteuner of doktersassistente